20/7/17

Air E-sport + Bitfix Gaming = sant

 om satsing i høstsessongen av Telenorligaen 2017. Samarbeidet omfatter blant annet hosting av spillservere, tilrettelegging av trening, samarbeid med skole, oppfølging og profilering for i hovedsak unge trønderske spillere i organisasjonen. Vi i AIR E-sport håper med dette samarbeidet, at vi sammen med Bitifx Gaming, kan være med på å utvikle tilbud for stadig flere ungdommer og legge til rette for satsing på breddeidretten i fremtidens E-sport Norge.