About the Game

League of Legends

Hovedidéer

League of Legends (forkortet LoL) er et strategisk, flerspiller og internettbasert sanntidsvideospill som det er gratis å laste ned og spille. Det kjører både på Microsoft Windows, Mac og Linux (gjennom PlayOnLinux). LoL ble utgitt i 2009 av Riot Games og er i dag det mest populære gruppekampspillet på nettet, med nasjonale og internasjonale turneringer, profesjonelle serier og årlige verdensmesterskap med live dekning på nett-TV

Påkallere («summoners») og påkallernivå.

En menneskelig League of Legends-spiller kalles en «summoner» (eller på norsk: påkaller, fremmaner). En påkaller deltar i kamper som typisk varer i 20-40 minutter, men som av og til kan vare over en time. En ny påkaller begynner på nivå 1 og får etter hvert høyere nivå ved å vinne kamper. Dermed får påkalleren større styrke i spillet, gjennom flere og bedre evner («masteries») og runer. Etter noen uker eller måneder vil de fleste påkallere ha nådd det høyeste nivået, som er nivå 30. Siden det ikke tar så lang tid å komme til høyeste nivå – og siden Riot Games har holdt fast ved 30 nivåer siden starten – starter alle litt erfarne LoL-spillere dermed likt i hver nye kamp.En menneskelig bruker kan ha flere LoL-kontoer med ulike påkallere. Profesjonelle og andre sterke LoL-spillere har gjerne hemmelige kontoer som de bruker til å trene og prøve ut nye strategier. Slike kontoer, kontrollert av mye sterkere spillere enn man skulle tro, kalles smurfs.

Kamper og arenaer.

En kamp spilles mellom to lag på en arena (også kalt bane eller kart). Det finnes flere kamptyper («battle modes») i LoL. Den vanligste typen har fem spillere på hvert lag på en arena som er inspirert kartet Defense of the Ancients (DotA), som igjen er en modifikasjon av Warcraft III: The Frozen Throne. Hovedmålet er å forsvare sin egen og ødelegge motstanderlagets base (deres nexus) i motsatt ende av arenaen. Det finnes også kamptyper som foregår på andre arenaer og med andre regler, for eksempel med færre spillere på hvert lag og med andre hovedmål.

Helter

Helter («champions») og heltenivå.

En påkaller deltar ikke i kampene direkte, men gjennom en av sine helter («champions»), som påkalleren styrer gjennom kampen. En spiller kan påkalle en ny helt i hver kamp og det finnes over 150 å velge blant, der hver av dem har sine spesielle egenskaper og ferdigheter. Men påkalleren kan ikke velge hvilken helt som helst: den må enten være en av ti helter som til enhver tid er fritt tilgjengelig for alle – hvilke ti varierer fra uke til uke – eller den må være kjøpt av påkalleren for spillpenger. Det finnes to typer spillpenger: en type som kan tjenes i spillet («Influence Points (IP)») og en annen som må kjøpes for ekte penger («Riot Points (RP)»).

I hver ny kamp begynner alle heltene på nivå 1, uansett påkallernes nivå. Ved å drepe motstanderhelter og andre skapninger som er bygget inn i spillet får en helt høyere nivå og tjener gullmynter. Høyere nivå gir forbedrede kampegenskaper og ferdigheter. Gullmyntene kan brukes til å kjøpe utstyr – for eksempel sverd, staver, rustninger, støvler og eliksirer – som også gir forbedrede egenskaper og av og til nye ferdigheter. Hvis kampen varer lenge vil de fleste heltene til slutt ha nådd det høyeste nivået, som er nivå 18, og de vil ha det beste utstyret som er å kjøpe.

"Påkalleren styrer helten gjennom kampen".

Mytologi

Inspirasjonskilder.

De fleste heltene og ferdighetene i LoL er inspirert av helter og ferdigheter fra DotA . Det vanligste kartet i LoL er også (med unntak av små avvik) en kopi av kartet som blir brukt i DotA.League of Legends kan sees på som en litt mer nybegynnervennlig versjon av DotA. Dette er fordi noen elementer er fjernet, slik som at man ikke kan drepe egne spillkryp selv (for å hindre motstanderen i å få gull og erfaring) og at man ikke mister gull når man dør.

Mytologi.

League of Legends har en dyp bakgrunnsfortelling. To land har i mange århundre vært i konflikt på det fiktive kontinentet Runeterra. Demacia er et land i øst, styrt av helten Jarvan IV. Landet ligner en middelalderby. På vestsiden ligger Noxus, et land som ligner et dødsrike og herskes over av helten Swain. Etter to store kriger som skapte stor ødeleggelse, kom landene til slutt til enighet om at det skulle lages en kamparena hvor helter fra begge sider skulle kjempe mot hverandre. Det var denne arenaen som ble kalt Ligaen av legender («League of Legends»). Å kjempe i arenaen ble sett på som en stor ære, og etter hvert kom det mennesker og andre skapninger fra hele verden for å delta. Hver av dem har sin egen bakgrunnshistorie, som forklarer de ulike egenskapene og ferdighetene til heltene («champions») i spillet.

"League of Legends har en dyp bakgrunnsfortelling".

Arenaer

En kamp i League of Legends foregår på en arena (bane, kart), også kalt et «Field of Justice». Det er fire arenaer bygget inn i spillet (se nedenfor). De to lagene begynner gjerne på hver sin side av arenaen, blå og rød side, der hvert lag har sin base. Basen har en butikk og en plattform som heltene kan vende tilbake til for å kjøpe utstyr og få helse og mana raskt tilbake. I basen har også hvert lag sitt nexus, en gjenstand som må forsvares for enhver pris, fordi laget som først ødelegger motstandernes nexus vinner kampen. Mellom de to plattformene går én til tre baner («lanes»), og mellom banene er det små labyrinter som kalles jungler.

Skisse over Summoner’s Rift arenaen i League of Legends, med blå base nederst til venstre, rød base øverst til høyre og de tre banene mellom. Elven deler arenaen i en blå og en rød halvdel. Jungelen (vist i grønt) er labyrinter befolket av jungelkryp, blant annet Dragen i nedre blå jungel og Rift Herald/Baron Nashor i øvre rød jungel.

Fire arenaer er bygget inn i LoL:

 • Summoner’s Rift har tre baner med jungler mellom. Den er den desidert mest brukte arenaen i LoL. Den brukes mest til 5-mot-5 spill og i det meste av turneringsspill.
 • Twisted Treeline har to baner og en liten jungel mellom. Den brukes mest til 3-mot-3 og noen ganger til 6-mot-6 spill.
 • Howling Abyss (også kalt Murder Bridge) er en arena med en enkelt bane og uten jungel. Den benyttes til opplæring av nye spillere, og ellers mest i 5-mot-5 kamper, men også til spesielle kamper 1-mot-1 og 2-mot-2.

Tidligere ble også arenaen Proving Grounds benyttet til opplæringsformål.

Summoner’s Rift

Den desidert mest brukte LoL-arenaen er kvadratisk og kalles Summoner’s Rift (se skissen til høyre). Det blå laget har sin base nederst til venstre, mens det røde laget har base øverst til høyre. De tre banene («lanes») kalles topp, midt (eller middel) og bunn. Midtbanen går diagonalt mellom de to basene, mens topp- og bunnbanene går langs hver sine kanter av kartet. De to junglene kalles også topp/øvre (mellom topp- og midtbanen) og bunn/nedre (mellom midt- og bunnbanen). Langs den motsatte diagonalen renner en elv som skiller de blå og røde delene av kartet. Dermed får man fire jungelområder: blå og rød topp- og blå og rød bunnjungel.

Minikartet

Mens man spiller en kamp i LoL, vises hele arenaen i et minikart nede til høyre på skjermen, mens resten av skjermen viser et detaljert bilde av et mindre utsnitt av arenaen. Detaljbildet viser nærkamper, spillskapninger og andre objekter, mens minikartet gir spilleren løpende oversikt over hva som foregår ellers på arenaen, blant annet hvor de andre heltene på laget befinner seg til en hver tid, sammen med lagets minioner (en type spillskapninger – se under), og andre gjenstander som tårn, inhibitorer og nexus. Minikartet viser imidlertid ikke alle motstanderne. De delene av minikartet hvor laget hverken har helter, minioner eller tårn er skjult i kamptåken («Fog of War», FoW), slik at heltene kan gjemme seg for og overraske motstanderheltene. Et lag kan imidlertid plassere varder («wards») utover på arenaen for å gi sitt eget lag bedre sikt.

Heltetyper

Vekst og bærere («carries»).

Noen helter er sterke i begynnelsen av kampen men vokser ikke så mye i styrke underveis. Andre helter begynner svake men kan vokse seg svært store etter hvert – disse kalles bærere («carries»), kanskje fordi de må bæres av laget sitt i startfasen, men til slutt forhåpentligvis selv kan bære laget frem til seier. Noen helter som kan vokse svært kraftige kalles super- eller hyperbærere (f eks Vayne og Kog’Maw).

Heltetyper.

Selv om hver helt har sine spesielle egenskaper og ferdigheter kan vi dele dem inn i ulike typer, selv om mange helter vil ligge på grensen mellom to typer:

 • Tanker («tanks») forsøker å ta støyten mens resten av laget gjøre skade på motstanderne. De går først inn i kamper. De har mye helse og mostand og har ferdigheter som gjør dem utholdene og som trekker til seg oppmerksomhet fra motstanderne.
 • Snikmordere («assassins») gjør stor skade på kort tid på nært hold, men ikke like mye over tid. De kan tåle en del skade, i tillegg til at de ofte har tilleggsferdigheter, som å lamme motstanderne sine eller gjøre seg usynlige i korte perioder. Snikmordere fungerer bedre i en duell mellom 1og1 enn i en kamp mellom alle spillerene.
 • Kjempere («fighters») gjør stor skade i nærkamp. De tåler mye skade, men ikke like mye som en tank, og kan gjøre mer skade en snikmorder over tid.
 • Magikere eller trollmenn («mages/warlocks») gjør stor skade på mellomavstand og tåler lite skade. De har ofte tilleggsferdigheter som lamming. Mange av dem er bærere, og noen er superbærere.
 • Støtte («support») gjør og tåler ikke nødvendigvis så mye skade, men de har spesielle ferdigheter som leging («healing») av medspillere, blokkering (skjold) av skade på medspillere, blinding, sakting («slowing») og lamming av motstandere («stunning» og «crowd control (CC)»), rask bevegelse over store avstander, godt syn over store deler av kartet og så videre.
 • Kjempere («fighters») gjør stor skade i nærkamp. De tåler mye skade, men ikke like mye som en tank, og kan gjøre mer skade en snikmorder over tid.

Boter.

Til øvingsformål har LoL også automatiserte helter (såkalte boter, av ordet robot) som er programmert inn i spillet. Man kan velge å starte egne kamper med eller mot roboter. Botene er bare programmert til å spille på arenaene Howling Abyss og Summoner’s Rift (se neste seksjon).

Strategi

Roller.

Den vanligste kampstrategien for et femmannslag i Summoner’s Rift er å dele laget inn i følgende roller i åpningsspillet:

 • Topp («top») har ansvar for toppbanen, stort sett alene, men kanskje med litt hjelp fra jungelhelten. Denne karakteren er det ingen fasit på hvordan man utvikler, men den burde klare å holde seg lengst mulig i banen sin, så det er gjerne en kjemper eller tank. Topphelten kjøper vanligvis mange ting som gjør at man overlever lengre. Den må være sterk fra start for å kunne klare seg alene.
 • Midt («mid») har ansvar for middel- eller midtbanen, med en del hjelp fra jungelhelten. Denne helten er typisk en magiker/trollmann («mage») som bærer godt (det vil si som vokser kraftig utover i kampen), og som fokuserer på å kjøpe magisk ferdighetskraft («Ability Power», AP). Disse magikerne kalles også gjerne for «AP Carries» . Her er ikke de fysiske angrepene mest viktige, men de fire magiske angrepene. Middelhelter kan også kjøpe eliksirer med angrepsskade. Snikmordere, «Assassins», er også vanlige å se i «midlanen», fordi snikmordere ofte har en sterk kraftøkning etter at de når nivå 6, da de aller fleste heltene får ultimatkraften sin.
 • Jungler/skogsnik («jungler») har ansvar for jungelen. Hjelper topp- og særlig middelhelten med å angripe motstanderheltene, og forsvarer dem mot angrep fra motstandernes jungelhelt. Jungleren skal altså utføre bakholdsangrep («ganker») på de andre banene: å «ganke» er å gå inn i et overraskelsesangrep for å drepe en motstanderhelt (det er mulig at «gank» opprinnelig var slang for «gang kill», men i dag brukes det også om overraskelsesangrep en mot en).
 • Bunn («bottom») har ansvar for bunnbanen i tett samarbeid med støttehelten. Denne helten er oftest en jeger/skytter («marksman») som bærer kraftig, og som fokuserer på fysisk angrepsskade («Attack Damage», AD). Bunnrollen kalles derfor gjerne ADC, av «AD Carry». Siden bunnhelten skal vokse kraftig i løpet av kampen er den gjerne svært svak i åpningsspillet, og må ha hjelp av støttehelten for å vokse.
 • Støtte («support») har ansvar for å hjelpe bunnhelten å vokse. Støttehelten skal ikke selv drepe motstanderhelter eller minioner, men hjelpe ADC-en å gjøre det, og samtidig holde ADC-en i live. Dessuten har støttehelten ansvar for å sette ut varder sammen med jungelhelten.

Posisjoner.

Rollefordelingen i metaen ble ikke bestemt av spillutviklerne, men ble etter hvert etablert som sedvane av spillerne selv. Logikken er omtrent som følger: En helt i LoL vokser raskere (inntil sluttspillet) jo større den blir. Derfor er det bedre å ha 3-4 velfødde helter (som har drept mange motstanderhelter, undersåtter og jungelkryp) på laget enn å ha 5 halvfødde. Derfor lønner det seg å reservere de tre banene til hver sin helt sånn at de får alle drapene i denne banen og kan vokse raskt. Den fjerde helten kan vokse på å drepe jungelkryp og dessuten hjelpe til i banene etter behov. Da blir den femte helten til overs: den kan ikke få mange drap og vil vokse langsommere. Denne helten kan i stedet gjøre nytte for seg ved å hjelpe en annen helt til å vokse raskere – fortrinnsvis en super- eller hyperbærer (ADC) som vil gi mye igjen for investeringen.Da kan banene fordeles som følger: I midtbanen er det naturlig å ha en magiker (AP), fordi de bærer godt, tåler nok skade til å klare seg alene en stund, og ikke har så lang vei tilbake fra basen når de har fått ny helse og mana (siden midtbanen er kortere enn topp- og bunnbanen). Da kan superbæreren og støttehelten få bunnbanen, mens en kraftigere helt som klarer seg bedre på egen hånd, for eksempel en kjemper, kan få toppbanen. Grunnen til å duoen (med bærer og støtte) gjerne spiller i bunn- og ikke i toppbanen er at de da kan være med å kjempe om dragen, som befinner seg i nedre del av Summoner’s Rift og som i noen utgaver av LoL er viktig i banefasen og det tidlige gruppespillet. I turneringsspill er det imidlertid mulig (og vanlig) å bytte om på heltene som spiller topp- og bunnbane i åpningen («lane swapping»).

Kampfaser.

Det er vanlig å dele en LoL kamp i Summoner’s Rift inn i en banefase («laning phase») og en gruppefase («grouping phase»), i tillegg kan vi snakke om en åpningsfase og et sluttspill.

 • Åpning / tidlig banefase: I de første 90 sekundene av kampen kan ikke farmingen begynne, fordi undersåtter (minioner) og jungelkryp ennå ikke har dukket opp på arenaen («spawn-et»). Gode lag bruker i stedet åpningen til å bevege seg samlet eller i mindre grupper rundt i jungelen, som regel uten å ønske å bli sett av mostanderne. Formålet er å forberede kampen ved å plassere ut varder i jungelen og kanskje overrumple («gank-e») motstanderlagets helter. Et annet formål er å finne ut om motstanderlaget planlegger å bytte om på heltene i topp- og bunnbanene («lane swapping») og kanskje gjennomføre eller finte egen ombytting. I slutten av åpningsspillet beveger så heltene seg til hver sine baner og til jungelen, slik at den ordentlige banefasen kan begynne.
 • Banefase: I banefasen kjemper hver helt i sin tildelte bane eller i jungelen. Bortsett fra støttehelten har de alle fokus på farming, som vil si å drepe flest mulig undersåtter, jungelkryp og mostanderhelter for å gå raskt opp i nivå og tjene gullmynter til å kjøpe utstyr. En annen viktig oppgave er å ødelegge tårnene som beskytter mostandernes arenahalvdel. En siste oppgave i åpningspillet er å sette ut varder («warding») for å lyse opp i kamptåken – altså å gi bedre oversikt over hva som foregår i jungelen. Det er særlig støtte- og jungelspillerne som har ansvar for vardingen, men på gode lag hjelper alle heltene til. Defensive varder plasseres i egen jungel og offensive i motstanderlagets.
 • Gruppefase: Når de første 3-5 tårnene – for eksempel alle de tre ytre tårnene til det ene laget – er skutt ned går kampen etter hvert over i gruppefasen. Skillet mellom de ulike rollene er fremdeles viktig i 5-mot-5 slagene som oppstår, men de ulike rollene har ikke lenger like klart ansvar for hver sine baner. Nå beveger laget seg sammen fra bane til bane for å presse («push-e») der mostanderlaget er svakest eller for å forsvare seg mot motstandernes press. Splittpress vil si at en eller to helter presser alene i sine baner, mens resten av laget presser sammen som en gruppe mot andre baner. I 4-1 splittpress presser en helt topp- eller bunnbanen mens de fire andre veksler mellom de to andre banene. I 3-1-1 splittpress presser en helt topp- og en helt bunnbanen mens de tre andre presser midtbanen. I tillegg forsøker lagene å drepe de kraftige jungelkrypene (monstrene, som Rift Herald, dragene og Baron Nashor) som i noen minutter gir lagets helter forbedrede egenskaper («buffs») – og å hindre at mostanderlaget dreper dem. I den tidlige gruppefasen har lagene fremdeles fokus på målsettingene fra banefasen: farme, ødelegge tårn og etter hvert inhibitorer, sette ut varder og drepe monstre som gir forbedrede egenskaper («buffs»). Det er mulig at det ene laget vinner kampen ved å ødelegge motstandernes nexus allerede i denne fasen av spillet. Hvis ikke vil kampen gradvis endre karakter slik at den går over i den sene gruppefasen (eller sluttspillet).
 • Sluttspill / sen gruppefase: Uten at overgangen er helt klar, vil følgende ting gradvis skje når en kamp varer lenge: Heltene har etter hvert tjent så mye gull at de har alt det beste utstyret som de har plass til. Å drepe flere underståtter og småkryp i jungelen har dermed liten verdi, mens monstrene som gir forbedrede egenskaper («buffs») til laget fremdeles er viktige. Heltene er dessuten blitt så kraftige at tårnene ikke lenger holder dem tilbake, og etter hvert blir uansett de fleste tårnene ødelagt. Siden alle heltene har fullt utstyr, har de ikke lenger plass til å bære med seg varder, slik at kamptåken tar tilbake deler av jungelen. Spillet blir dermed mer og mer en serie av gruppekamper direkte mellom heltene, gjerne i midtbanen eller rundt jungelmonstrene (dragene og Baron Nashor), som fremdeles må vardes. Dødsklokkene blir lengre og lengre, slik at en eneste død helt kan føre til at laget taper kampen. Risikabelt spill straffes dermed sterkere.

Kampmoduser

Det er tre vanlige kampmoduser i League of Legends:

 • Opplæring er et læreprogram som er bygget inn i spillet. Her får nye påkallere sin første kunnskap om spillet. De lærer basiskunnskaper: fra å kontrollere en helt til hvordan spillet vinnes. Opplæringen skjer først på arenaen Howling Abyss og siden i Summoner’s Rift, der påkalleren kjemper mot helter som er programmert inn i spillet (boter). I det siste har opplæringsmodusen i LoL fått kritikk for å være dårlig og utdatert.
 • Trening er en funksjon som kom ut i februar 2017. Dette var en funksjon som var veldig mye etterspurt av spillere. Dette er en modus som blir brukt til å trene på forskjellige ting alene, hvor man kan sette inn gull så du kan kjøpe items med engang, og man kan spole fram til minions er i lane. Dette brukes til å trene på forskjellige comboer (rekke angrep etterhverandre for å gjøre extra damage) eller å bruke flash (lynhopp) over forskjellige vegger som innimellom kan være vanskelig.Normale kamper spilles på 5-mot-5 arenaene Summoner’s Rift og Crystal Scar eller på 3-mot-3 arenaen Twisted Treeline, med Summoner’s Rift som den vanligste. I normalmodus kan spillet sette sammen lag av og mot spillere på omtrent samme nivå, slik at lagene har omtrent samme sjanse til å vinne. Det er også mulig å kjempe i normalmodus med forhåndsarrangerte lag eller som duo.
 • Jungler/skogsnik («jungler») har ansvar for jungelen. Hjelper topp- og særlig middelhelten med å angripe motstanderheltene, og forsvarer dem mot angrep fra motstandernes jungelhelt. Jungleren skal altså utføre bakholdsangrep («ganker») på de andre banene: å «ganke» er å gå inn i et overraskelsesangrep for å drepe en motstanderhelt (det er mulig at «gank» opprinnelig var slang for «gang kill», men i dag brukes det også om overraskelsesangrep en mot en).
 • Rangerte kamper har samme spillmekanikk som normale kamper, men foregår alltid i Summoner’s Rift. Rangerte kamper bruker et ratingsystem, slik at de som vinner får flere «League of Legends Points» (LP), mens de som taper mister LP. Før kampen bannlyser hvert lag fem helter og istedenfor at alle velger seg sin helt på én og samme gang, velges det annen hver gang mellom lagene. For å spille rangerte kamper må summoneren ha nådd nivå 30 og må eie minst 16 helter.

Kampmoduser.

 • Opplæring er et læreprogram som er bygget inn i spillet. Her får nye påkallere sin første kunnskap om spillet. De lærer basiskunnskaper: fra å kontrollere en helt til hvordan spillet vinnes. Opplæringen skjer først på arenaen Howling Abyss og siden i Summoner’s Rift, der påkalleren kjemper mot helter som er programmert inn i spillet (boter). I det siste har opplæringsmodusen i LoL fått kritikk for å være dårlig og utdatert.
 • Trening er en funksjon som kom ut i februar 2017. Dette var en funksjon som var veldig mye etterspurt av spillere. Dette er en modus som blir brukt til å trene på forskjellige ting alene, hvor man kan sette inn gull så du kan kjøpe items med engang, og man kan spole fram til minions er i lane. Dette brukes til å trene på forskjellige comboer (rekke angrep etterhverandre for å gjøre extra damage) eller å bruke flash (lynhopp) over forskjellige vegger som innimellom kan være vanskelig.Normale kamper spilles på 5-mot-5 arenaene Summoner’s Rift og Crystal Scar eller på 3-mot-3 arenaen Twisted Treeline, med Summoner’s Rift som den vanligste. I normalmodus kan spillet sette sammen lag av og mot spillere på omtrent samme nivå, slik at lagene har omtrent samme sjanse til å vinne. Det er også mulig å kjempe i normalmodus med forhåndsarrangerte lag eller som duo.
 • Jungler/skogsnik («jungler») har ansvar for jungelen. Hjelper topp- og særlig middelhelten med å angripe motstanderheltene, og forsvarer dem mot angrep fra motstandernes jungelhelt. Jungleren skal altså utføre bakholdsangrep («ganker») på de andre banene: å «ganke» er å gå inn i et overraskelsesangrep for å drepe en motstanderhelt (det er mulig at «gank» opprinnelig var slang for «gang kill», men i dag brukes det også om overraskelsesangrep en mot en).
 • Rangerte kamper har samme spillmekanikk som normale kamper, men foregår alltid i Summoner’s Rift. Rangerte kamper bruker et ratingsystem, slik at de som vinner får flere «League of Legends Points» (LP), mens de som taper mister LP. Før kampen bannlyser hvert lag fem helter og istedenfor at alle velger seg sin helt på én og samme gang, velges det annen hver gang mellom lagene. For å spille rangerte kamper må summoneren ha nådd nivå 30 og må eie minst 16 helter.

Andre kampmoduser.

 • Selvvalgt «custom» modus gir spillere muligheten til å spille fullt arrangerte kamper mellom hverandre og å teste ut nytt utstyr, nye triks og lignende enten mot ekte eller programmerte helter. I dette spillmoduset kan alle utgitte arenaer brukes, men maksimalt antall helter på hvert lag er som vanlig fem.
 • ARAM («All Random All Mid») er en nyere spillmodus som ble sluppet i april 2013. Spillmodusen går ut på at ti summonere, fem på hvert lag, blir gitt tilfeldige helter blant dem de har tilgjengelige. Det er tillatt for spillerne å kaste på nytt («reroll»), sånn at man får en ny tilfeldig helt, så lange man har minst ett «reroll»-poeng, som man tjener ved å spille ARAM-kamper. Det laget som ødelegger motstanderens «nexus» vinner som vanlig kampen.
 • En for alle («One for All»): denne modusen var den første som bare var tilgjengelig i et visst tidsrom, gjennom Halloween 2013. Denne modusen er ikke lenger tilgjengelig. I denne modusen ble hvert lag tilfeldig gitt en kaptein, som på tur og rekke eliminerte helter man ikke ville skulle være tilgjengelig i denne runden spesielt. Hver kaptein fikk eliminere 3 helter hver, 6 totalt. Alle spillerne ville deretter velge den samme helten på samme tid. Spillerne visste bare hva sitt eget lag hadde valgt å spille, ikke hva det andre laget hadde valgt. Når velgefasen var over, fikk man se hva det andre laget hadde valgt. Det var heller ingen restriksjon på champions, så begge lag kunne ende opp med like helter, noe som resulterte i såkalte speil-møter (at man spiller lik helt mot hverandre). Man kunne velge mellom hvilken arena kampen skulle gå på. De to valgene var enten Summoner’s Rift eller Howling Abyss. Denne modusen kom så senere tilbake i mai 2014 med en liten vri – begge lag ble gitt den samme helten. Denne modusen ble kalt One For All: Mirror Mode, og ble kun spilt på Howling Abyss arenaen (som i ARAM). I senere versjoner i 2016 ble det også laget One for All der man ikke fikk velge helt 100 % selv, alle får velge en helt og for hver person som velger samme helt får man en viss prosent sjanse på at den helten du valgte ble med i spillet. Alle på samme lag spiller samme helt
 • Hexakill modus var den tredje modusen med tidsbegrensning. Denne ble spilt på Summoner’s Rift, og hvert lag hadde 6 spillere istedenfor de vanlige 5. I denne modusen var det mulig å skaffe et «Hexakill» etter at en helt har drept alle 6 heltene på motstanderens lag.
 • Ultra Rapid Fire modusen ble introdusert i april 2014 som den fjerde modusen med tidsrestriksjon. Det ligner på en helt ordinær runde, sett bort i fra at alle heltene hadde raskere bevegelighet, fikk gull fortere, kunne bruke sine ferdigheter uten bruk av noen ressurser, og hadde sterke standard slag, sammen med andre ting. Det var noen helter som rett og slett ble for sterke med disse endringene at de ble gjort utilgjengelige i denne modusen.
 • Doom Bots of Doom var den femte modusen med tidsrestriksjon som kom ut. Den ble tilgjengelig 17. juli 2014. Denne modusen ble også spilt på Summoner’s Rift, her spilte 5 spillere mot 5 datamaskinstyrte spillere som hadde ekstremt modifiserte abillities som gjorde dem veldig mye sterkere enn de var i utgangspunktet. Spillerne vinner ved å ødelegge motstanderens hovedbase (nexus) som i et vanlig spill. I denne modusen var det 3 forskjellige vanskelighetsgrader:
  I bombe (lett)
  II bomber (medium)
  IIIII bomber (vanskelig)
 • Ascension var en midlertidig spillermodus tilgjengelig fra 10. – 25. september. Denne modusen tok plass på kartet Crystal Scar, hvor man spilte mot hverandre 5 mot 5. Spillerne begynte på nivå 3, med mer gull enn man vanligvis startet med. I midten av kartet stod en datastyrt helt (en bot), og det laget som klarte å drepe denne fikk en tidsbegrenset oppgradering (én spiller). Muligheten til å få denne oppgraderingen og poengene kom tilbake dersom spilleren med oppgraderingen ble drept. På tre steder i kartet ligger såkalte «Relics of Shurima.» Disse kan man plukke opp for å øke poengscoren og de kommer tilbake hvert 30. sekund. Laget som først får 200 poeng vinner spillet:
  å drepe motstandere gir ett poeng;
  å drepe en motstander med oppgradering gir 2 poeng;
  å plukke opp «Relics of Shurima» gir 3 poeng;
  å drepe den datastyrte championen gir 10 poeng.
  I bombe (lett)
  II bomber (medium)
  IIIII bomber (vanskelig)
 • Black market Brawlers var en midlertidig spillermodus for Bilgewater eventet: Burning Tides. det var utgitt 30. juli 2015. spillmodusen tok sted i Summoners Rift, hvor lobbyen var satt til draft pick. Forskjellen fra den klassiske 5 mot 5, var at det var lagt til noen nye elementer som hovedsakelig reide seg om kraken. Kraken var en valuta som kunne brukes til å leie brawlers, og det kunne skaffes på følgende måter:
  tjen 1 Kraken hvert minutt;
  tjen 2 Kraken for et kill;
  tjen 1 Kraken for en assist;
  alle på laget tjener 1 Kraken for å drepe Baron eller dragen;
  tjen 1 Kraken for store monstere i fiendens halvdel av jungelen;
  tjen og bruk Krakens for å oppgradere minnionene offensivt, defensivt, eller gjennom spesielle egenskaper. Brawlersene vil erstatte de standare minnionene etter de er kjøpt, og vare resten av spillet.
 • Legend of the Poro King var tilgjengelig rundt juletider 2015. Spillet foregikk mellom to femmannslag i Howling Abyss. Summonerne valgte selv sine helter, som i tillegg til sine vanlige ferdigheter kunne kaste snøballer på motstanderne. Kasting av snøballer førte til slutt til at kjempen «The Poro King» ble påkalt, som til den ble drept ble en sjette spiller på laget sitt.

Oppdateringer

Oppdateringer.

League of Legends oppdateres og «patches» (en mindre oppdatering) flere ganger i året. Oppdateringene og patsjene kan for eksempel justere balansen mellom de ulike heltene og introdusere nye helter og nytt utstyr. Oppdateringene og patsjene fører dermed til at spillstrategien endrer seg over tid: i noen oppdateringer kan dragene være svært viktige, i andre ikke; i noen oppdateringer kan banebytte («lane swap») være vanlig, men ikke i andre; noen oppdateringer kan favorisere jegere, atter andre magikere eller tanker; og så videre.

Forretningsmodell.
League of Legends ble annonsert 7. oktober 2008 og utgitt 27. oktober 2009. Spillet var i lukket betatesting (en siste testfase med virkelige brukere) fra 10. april 2009 til 22. oktober 2009, da det ble omgjort til åpen beta fram til utslippsdatoen.Det er i utgangspunktet gratis å laste ned og spille LoL opp til høyeste nivå, men det er mulig å kjøpe spillpenger («Riot Points», RP) for å forbedre og utvide spillopplevelsen. Det er slik Riot Games tjener penger på LoL. For eksempel kan en påkaller kjøpe nye helter og nye utseender («skins») til heltene den har. En spiller kan også kjøpe runer som gjør de ulike heltene sterkere, og runeark som gjør det enklere å organisere runesamlingen. Men nesten alle disse tingene (unntaket er runeark) kan også kjøpes for en annen type spillpenger («Influence Points», IP), som man får i belønning etter hver kamp.

Spillsoner.

For å sørge for gode responstider har League of Legends spilltjenermaskiner (engelsk: «servers») plassert utover i forskjellige deler av verden. Spillerne er inndelt i ulike soner alt etter hvilke tjenere man spiller på. Man har disse sonene:

 • NA: Nord-Amerika
 • EUW: Vest-Europa
 • EUNE: Nordøst-Europa
 • BR: Brasil
 • TR: Tyrkia
 • RU: Russland
 • OCE: Australia
 • LAS: Sør-Latin-Amerika
 • LAN: Nord-Latin-Amerika
 • KR: Korea
 • CN: Kina
 • SEA: Sørøst-Asia

Det er mulig å flytte en summoner mellom noen av disse sonene (men ikke alle) ved å betale spillpenger («Riot Points», RP).

Turneringsspill.


kamp på proffnivå i den nordamerikanske League of Legends-serien.

Det arrangeres både nasjonale og internasjonale turneringer i League of Legends. I Norge har Telenor sponset den nasjonale LoL-serien på høyeste nivå: Telenorligaen.

Internasjonalt arrangerer Riot Games både regionale mesterskap og verdensmesterskap for profflag. Intel sponser også internasjonale LoL-turneringer som inngår i Intel Extreme Masters (IEM) turneringene. Turneringene dekkes live på nett-TV gjennom tjenester som Twitch.tv og YouTube. Nær sagt alle internasjonale og profesjonelle LoL-kamper som er spilt finnes på nettet. I VM 2014 spilte for eksempel det europeiske laget Fnatic en svært spennende (og lang) kamp mot det kinesiske laget OMG.

Bli kjent med spillet

Media

Video

Bilder

Karakterer

Heltene

Skriv inn litt om heltene. Anti-terror gruppa bla bla bla ... adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. 

Terroristene

Skriv inn litt om terroristene. Terror gruppa bla bla bla ... adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. 

Bli kjent med våre

spillere

Maxwell «Milf Police» Martinsen

Skriv inn info om spiller. Alder, meritter, osv osv. Bildet må byttes ut med spillers bilde. Bakgrunnsfarge endres for å tilpasses fargene i spillerens bilde.
adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. 

Martin «Reodor Felgen» Heistad

Skriv inn info om spiller. Alder, meritter, osv osv. Bildet må byttes ut med spillers bilde. Bakgrunnsfarge endres for å tilpasses fargene i spillerens bilde.
adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. 

Magnus «Maknooze» Knutsen

Skriv inn info om spiller. Alder, meritter, osv osv. Bildet må byttes ut med spillers bilde. Bakgrunnsfarge endres for å tilpasses fargene i spillerens bilde.
adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. 

Jakob «groms» Grimm

Skriv inn info om spiller. Alder, meritter, osv osv. Bildet må byttes ut med spillers bilde. Bakgrunnsfarge endres for å tilpasses fargene i spillerens bilde.
adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. 

Jakob «groms» Grimm

Skriv inn info om spiller. Alder, meritter, osv osv. Bildet må byttes ut med spillers bilde. Bakgrunnsfarge endres for å tilpasses fargene i spillerens bilde.
adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. 

Maxwell «Milf Police» Martinsen

Skriv inn info om spiller. Alder, meritter, osv osv. Bildet må byttes ut med spillers bilde. Bakgrunnsfarge endres for å tilpasses fargene i spillerens bilde.
adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. 

Martin «Reodor Felgen» Heistad

Skriv inn info om spiller. Alder, meritter, osv osv. Bildet må byttes ut med spillers bilde. Bakgrunnsfarge endres for å tilpasses fargene i spillerens bilde.
adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. 

Magnus «Maknooze» Knutsen

Skriv inn info om spiller. Alder, meritter, osv osv. Bildet må byttes ut med spillers bilde. Bakgrunnsfarge endres for å tilpasses fargene i spillerens bilde.
adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. 

Jakob «groms» Grimm

Skriv inn info om spiller. Alder, meritter, osv osv. Bildet må byttes ut med spillers bilde. Bakgrunnsfarge endres for å tilpasses fargene i spillerens bilde.
adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. 

Jakob «groms» Grimm

Skriv inn info om spiller. Alder, meritter, osv osv. Bildet må byttes ut med spillers bilde. Bakgrunnsfarge endres for å tilpasses fargene i spillerens bilde.
adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.